Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Deel deze pagina
| Meer
 

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden ‘t hebbertje

‘t hebbertje heeft service hoog in het vaandel staan. Als er een probleem is, lossen we dat graag netjes op. Elke bestelling wordt zorgvuldig verwerkt. Gaat er iets mis, dan zorgen we voor een nette oplossing! Bij onenigheid over een bestelling of een levering, zullen we verwijzen naar onderstaande leveringsvoorwaarden. Bestellen in de webwinkel van ‘t hebbertje houdt in dat akkoord gegaan wordt met de algemene leveringsvoorwaarden. 

Privacy
’t hebbertje beschermt alle persoonlijke informatie. De ingevoerde gegevens komen in ons adressenbestand. Dat bestand zal niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en de controle op bezorging. Informatieve mail ontvang je enkel als je daar akkoord mee gaat tijdens de bestelprocedure.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. ’t hebbertje behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Indien dit gevolgen heeft voor een reeds lopende bestelling, zul je hierover gecontacteerd worden. Vanzelfsprekend heb je het recht de bestelling te annuleren als je het niet eens bent met de prijsverhoging.

Buitenlandse BTW-plichtigen kunnen melding maken van het eigen BTW-nummer om een intracommunautaire levering te bewerkstelligen. De BTW dient in dit geval betaald te worden aan de fiscus in het land van vestiging. Geef het verzoek om een intracommunautaire levering aan vóór betaling en levering, alleen dan kunnen we aan het verzoek voldoen.

Bestelling / communicatie
Na elke bestelling ontvang je een bestelbevestiging op het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer de juistheid van de bestelling, aangezien de bestelbevestiging bindend is in geval van onenigheid. Bij twijfel of onjuistheid van gegevens, word je geacht zelf contact op te nemen per mail. Vermeld bij correspondentie altijd het bestelnummer of het factuurnummer. 

Betaling
De betaling dient vooraf te gebeuren aan de hand van de toegestuurde bestelbevestiging.

Levering
‘t hebbertje streeft om bestellingen zo spoedig mogelijk te verwerken. In de regel worden bestellingen binnen 2-5 werkdagen na het ontvangst van de betaling verzonden. Blijkt een bestelling niet compleet geleverd te kunnen worden omdat een item niet langer leverbaar is, zal een spoedige terugstorting volgen van teveel betaalde gelden.

‘t hebbertje maakt gebruik van TNT Post voor de bezorging van de leveringen. ‘t hebbertje kan besluiten om een bestelling niet te verwerken als daar duidelijke redenen voor zijn. In praktijk zal dit voornamelijk voorkomen als er in het verleden wezenlijke betaalproblemen zijn geweest. Als een bestelling niet zal worden verwerkt, ontvang je hier bericht van, met opgaaf van reden.

Leveringen worden zorgvuldig verpakt, doch verzenden is op eigen risico.

Onbezorgbare bestellingen

Bestellingen worden bezorgd op het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Vul dit daarom zorgvuldig in. Mocht een bestelling retourkomen op basis van de opgegeven adresgegevens, kan de bestelling geannuleerd worden. Betaalde bestellingen zullen worden terugbetaald, met aftrek van de verpakking- en verzendkosten.

Eigendomsvoorbehoud
De bestelde items zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan. Op het moment van aflevering bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten gemaakt wordt.

Reclame en aansprakelijkheid
Bij ontvangst van de bestelling wordt je geacht de items te controleren op onvolkomenheden en op de juistheid en volledigheid van de levering. Is dit niet het geval dan dien je hier binnen 5 dagen gemotiveerd en schriftelijk (e-mail) melding van te maken. Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering, zal ‘t Hebbertje ofwel de desbetreffende items tegen factuurwaarde terugbetalen ofwel vervangen voor nieuwe exemplaren, mits de oorspronkelijke items retourgezonden worden. Eventuele verzendkosten zijn voor onze rekening.

Retourzendingen
Na ontvangst van de bestelling heb je 7 werkdagen het recht om, zonder opgaaf van reden, van de koop af te zien. Voorwaarde is wel dat de items ongebruikt en ongeopend zijn. Het recht van retour vervalt bij het gebruik van de ontvangen items. Stuur géén items retour zonder dit eerst schriftelijk (e-mail) af te stemmen! Na je melding ontvang je instructies voor de retourzending.

In het geval dat de zending (na schriftelijke toestemming van ‘t hebbertje) geretourneerd wordt zijn alle kosten van verpakking en verzending voor rekening van de klant. Verder dient de verpakking en het product onbeschadigd te zijn. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht. Na ontvangst van de retourzending zal de terugbetaling binnen één week plaatsvinden via het bij ons bekende rekeningnummer.